Zasady przetwarzania danych osobowych

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Na podstawie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”) informujemy, iż:

  1. Administratorem danych osobowych w przypadku ich przekazania jest Zakład Budowy i Remontów Sieci Energetycznych  Spółka Jawna Jacek Kwiendacz i Wspólnicy z siedzibą w 42-200 Częstochowa, ul. Sporna 8, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000110399, posiadająca numery identyfikacyjne NIP 573-23-44-196, (zwana dalej ZBIRSE).
  2. Osoba, której dane osobowe są przetwarzane przez ZBIRSE może kierować pytania dotyczące przetwarzania tych danych na email anna@zbirse.pl
  3. W odniesieniu do kontrahentów i użytkowników sprzedawanych urządzeń oraz ich pracowników:
  4. W odniesieniu do osób korzystających ze strony www:
  5. W odniesieniu do kandydatów na pracowników:

powrót