podłączenia energetyczne
energetykabudowa sieci energetycznychstacje transformatorowesieci elektrycznesieci elektryczneTransformatory słupowe

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realną potrzebę

"Modernizacja parku maszynowego Zakładu Budowy i Remontów Sieci Energetycznych Sp. J.
prowadząca do rozszerzenia oferty firmy"

Zakład Budowy i Remontów Sieci Energetycznych Sp. J.
Wartość projektu: 442 728,08 PLN.
Wartość dofinansowania: 197 811,25 PLN.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego
na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl

Śląskie Centrum Przedsiębiorczości www.scp-slask.pl